ניסיונות שיבת פליטים בעולם
כיצד הוחלט על שיבת פליטים במקומות לאחר סיום סכסוך, הסכם שלום או בתהליכי מעבר לאחר משטר קולוניאליסטי? האם הפליטים חזרו לאותם בתים? לאותה עיר? לאותה מדינה? כיצד השיבה התנהלה?

זוכרות ברשת