תרומה לזוכרות

תרומה ל"זוכרות" מהווה מעשה ממשי וסמלי של לקיחת אחריות והכרה בחורבן שנגרם לעם הפלסטיני עם הקמתה של מדינת ישראל. תרומה תסייע לנו במימון הפעילות שלנו, הכוללת: ארגון סיורים בישובים הפלסטיניים שהוחרבו ושילוטם, לימוד ותרגום לעברית של ההסטוריה והגיאוגרפיה של הנכבה, בניית מאגר מידע על הנכבה, פיתוח אמצעים חינוכיים, ארגון הפגנות והשתתפות בפעילויות שמארגנים ארגוני הפליטים, איסוף ותיעוד עדויות של פליטי 48.

תרומה לעמותת זוכרות יכולה להיעשות במספר אפשרויות:

תרומה חודשית קבועה

באמצעות תרומה דרך האתר ניתן להעביר תרומה חודשית קבועה. תרומה מסוג זה, בכל סכום, מבטיחה המשכיות וקיימות לפעילויות של עמותת זוכרות. ניתן לבחור בסכום התרומה החודשית. תרומתך תתבצע באופן אוטומטי מדי חודש  עד להודעתך על רצונך להפסיקה. ביצוע התרומה הוא מיידי ומערכת הסליקה היא מאובטחת. לביצוע תרומה חודשית:

 

 

 


תרומה חד פעמית 

באמצעות תרומה דרך האתר או באמצעות המחאה ניתן להעביר תרומה חד פעמית. למתן תרומה חד פעמית דרך אתר האינטרנט ניתן ללחוץ כאן:

לתרומה בשקל:

 

לתרומה ביורו:

 

לתרומה בדולר:

 

 

תרומה באמצעות המחאה

תרומה באמצעות המחאה ניתן לכתוב לפקודת: עמותת 'זוכרות', למוטב בלבד, ובמשלוח דואר רגיל ל: עמותת 'זוכרות'. רח' יצחק שדה 34 יפו- ת"א ת.ד 51698. קבלה תישלח לתורם. 

 

תודה על תרומתך !

זוכרות ברשת